Als een kind problemen heeft met bewegen dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolg opleiding master kinderfysiotherapie afgerond. Een kinderfysiotherapeut doet eerst onderzoek en werkt daarna altijd volgens een behandelplan. Als het nodig is, overlegt de kinderfysiotherapeut met anderen, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Wanneer ouders/verzorgers van kinderen en adolescenten zich wenden tot een kinderfysiotherapeut omdat zij (dreigende) gezondheidsproblemen signaleren die het bewegen beïnvloeden en daarmee samenhangende participatieproblemen veroorzaken.