Wanneer een kinderfysiotherapeut?

Ouders/verzorgers van kinderen en
adolescenten wenden zich tot een kinderfysiotherapeut omdat zij (dreigende) gezondheidsproblemen signaleren, die het bewegen beïnvloeden en daarmee samenhangende participatieproblemen veroorzaken. Als een kind problemen heeft met bewegen dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolg opleiding master kinderfysiotherapie afgerond. Een kinderfysiotherapeut doet eerst onderzoek en werkt daarna altijd volgens een behandelplan. Als het nodig is, overlegt de kinderfysiotherapeut met anderen, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is dé specialist in het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar.

Domein van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het handelen is gebaseerd op geïntegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen in het muskuloskeletale, neurologische en cardiopulmonale systeem die het bewegen
beïnvloeden.
De kinderfysiotherapeut concentreert zich op geïndiceerde en zorg gerelateerde
preventie.

Het domein van de kinderfysiotherapie betreft met name:
• Zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken
• Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden
• Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten)
• Schrijfproblemen
• Houdings- en bewegingsproblemen
• Pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat
• Vermoeidheids- en conditieproblemen
• Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
• Bewegingsproblemen als gevolg van trauma
• Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de beweging gerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Kinderfysiotherapie is een, door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie erkend specialisme in de fysiotherapie.

Werkwijze van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut beslist of er wel of geen indicatie bestaat voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut kan hierbij een collega-(master) fysiotherapeut consulteren. Indien (ook) andere hulp nodig is, verwijst de kinderfysiotherapeut terug naar de verwijzer of, indien het kind en de ouders/verzorgers zonder verwijzing zijn gekomen, adviseert de kinderfysiotherapeut een andere zorgverlener of een gespecialiseerde fysiotherapeut te consulteren. Consultatie tijdens de behandeling van een andere fysiotherapeutisch specialist komt ook voor evenals samenwerking. De kinderfysiotherapeut werkt planmatig, doelgericht en procesmatig. Hierbij staan centraal:

• Kindgerichte zorg

• In de context van het gezin en de school

• Beslissingen in overleg met kind en / of ouders